Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Europees Economisch en Sociaal Comité

Het in Brussel gevestigde Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is een EU-adviesorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en andere belangengroepen. Het brengt adviezen uit over EU-vraagstukken aan de Europese Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement.

Het EESC werft en selecteert gewoonlijk medewerkers via algemene vergelijkende onderzoeken en selecties. Deze worden voor de instellingen samen georganiseerd door het Europees Bureau voor personeelsselectie. Soms neemt het EESC ook tijdelijk personeel aan, als arbeidscontractant of tijdelijk functionaris. Dit geldt voor alle instellingen.

Location
Brussel (België)