Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Europees Parlement

Samen met de Raad van de Europese Unie vormt het Europees Parlement de wetgevende macht van de EU. Het wordt om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigden in de EU. De laatste verkiezingen werden in mei 2014 gehouden. Het Europees Parlement telt in totaal ongeveer 8000 ambtenaren en andere personeelsleden. Zij komen uit alle lidstaten van de EU en werken in de drie standplaatsen van het Parlement (Luxemburg, Straatsburg en Brussel) en in de voorlichtingsbureaus in de lidstaten.

Het Europees Parlement neemt ambtenaren in vaste dienst aan, maar ook tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten. Dat gebeurt na vergelijkende onderzoeken die worden georganiseerd door EPSO, het Europees Bureau voor personeelsselectie. Daarnaast mogen de Parlementsleden zelf geaccrediteerde parlementaire medewerkers in dienst nemen. Voor uitzendkrachten kan het Parlement een beroep doen op uitzendbureaus. Tot slot zorgen de nationale vertegenwoordigingen van elke lidstaat bij de Europese Unie voor de werving en selectie van gedetacheerde nationale deskundigen. Het hele jaar daar biedt het Europees Parlement ook verschillende stageplaatsen aan.

Location
Brussel (België)
Luxemburg (Luxemburg)
Straatsburg (Frankrijk)