Overslaan en naar de inhoud gaan

Lopende procedures

Hier vindt u actuele informatie (tijdschema’s, documenten enz.) over lopende selectieprocedures van EPSO. 

Functienaam Referentie
Образователни психолози (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Коректори (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Преводачи (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Управление на сградите (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Financiën (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Communicatie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Politieke zaken/EU-beleid (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Rechten (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Informatie- en communicatietechnologie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Работници, изпълняващи технически задачи и задачи по административно обслужване (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Персонал, полагащ грижи за деца (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Projectbeheer/programmabeheer (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Administratie / Human resources (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Secretariaatsmedewerkers/Kantoormedewerkers (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Administrateurs op het gebied van de defensie-industrie EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Deskundigen op het gebied van de defensie-industrie EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Administrateurs op het gebied van ruimtevaart EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Deskundigen op het gebied van ruimtevaart EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Езикови асистенти — естонски (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Езикови асистенти — хърватски (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Езикови асистенти — италиански (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Езикови асистенти — нидерландски (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Езикови асистенти — полски (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Езикови асистенти — португалски (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Администратори в областта на одита EPSO/AD/399/22
Администратори — ИКТ инфраструктури, облачни технологии, мрежи и мидълуер EPSO/AD/398/22 - 1
Администратори — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления EPSO/AD/398/22 - 2
Администратори — Управление на информационни технологии и данни, управление на програми/портфейли и проекти, офис за управление на проекти (PMO), бизнес и организационна архитектура EPSO/AD/398/22 - 3
Администратори — Проектиране, разработване/конфигуриране, тестване, експлоатация и поддръжка на ИТ приложения и готови решения; управление на данни, анализ на данни и изкуствен интелект EPSO/AD/398/22 - 4
Администратори — Сигурност в областта на ИКТ EPSO/AD/398/22 - 5
Асистенти — ИКТ инфраструктури, облачни технологии, мрежи и мидълуер EPSO/AST/151/22 - 1
Асистенти — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления EPSO/AST/151/22 - 2
Асистенти — Разработване/конфигуриране, тестване, експлоатация и поддръжка на ИТ приложения и готови решения; управление на данни, анализ на данни и изкуствен интелект EPSO/AST/151/22 - 3
Асистенти — Сигурност в областта на ИКТ EPSO/AST/151/22 - 4
Юрист-лингвисти с ирландски език (GA) EPSO/AD/396/21
Администратори в областта на морското дело и рибарството EPSO/AD/397/21
Разследващи служители — Разследвания и операции за борба с измамите във връзка с разходите на ЕС и борбата с корупцията EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)
Експерти — Разследвания и операции за борба с измамите във връзка с разходите на ЕС и борбата с корупцията EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 9)
Разследващи служители — Разследвания и операции за борба с измамите в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия и фалшифицираните стоки EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)