Overslaan en naar de inhoud gaan

Lopende procedures

Hier vindt u actuele informatie (tijdschema’s, documenten enz.) over lopende selectieprocedures van EPSO. 

Functienaam Referentie
Писмени преводачи с немски език COM/TA/AD/02/21
Писмени преводачи с датски език COM/TA/AD/01/21
Писмени преводачи с шведски език COM/TA/AD/04/21
Писмени преводачи с фински език COM/TA/AD/03/21
Projectbeheer/programmabeheer (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Financiën (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Коректори (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Преводачи (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Образователни психолози (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Персонал, полагащ грижи за деца (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Работници, изпълняващи технически задачи и задачи по административно обслужване (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Informatie- en communicatietechnologie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Rechten (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Управление на сградите (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Politieke zaken/EU-beleid (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Communicatie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Administratie / Human resources (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Secretariaatsmedewerkers/Kantoormedewerkers (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Администратори в областта на одита, инспекциите и оценяването в сферата на здравеопазването и безопасността на храните EPSO/AD/392/21 - 3
Администратори — Сигурност в областта на ИКТ EPSO/AD/398/22 - 5
Deskundigen op het gebied van ruimtevaart EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Администратори в областта на създаването на политики и законодателството в сферата на безопасността на храните EPSO/AD/392/21 - 2
Администратори — Проектиране, разработване/конфигуриране, тестване, експлоатация и поддръжка на ИТ приложения и готови решения; управление на данни, анализ на данни и изкуствен интелект EPSO/AD/398/22 - 4
Administrateurs op het gebied van ruimtevaart EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Юрист-лингвисти с български език (BG) EPSO/AD/383/21
Администратори в областта на създаването на политики и законодателството в сферата на здравеопазването EPSO/AD/392/21 - 1
Администратори — Управление на информационни технологии и данни, управление на програми/портфейли и проекти, офис за управление на проекти (PMO), бизнес и организационна архитектура EPSO/AD/398/22 - 3
Deskundigen op het gebied van de defensie-industrie EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Юрист-лингвисти с полски език (PL) EPSO/AD/388/21
Администратори в областта на защитата на данните EPSO/AD/393/21
Администратори — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления EPSO/AD/398/22 - 2
Administrateurs op het gebied van de defensie-industrie EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Юрист-лингвисти с унгарски език (HU) EPSO/AD/387/21
Помощни работници в лаборатория EPSO/AST-SC/11/21
Администратори — ИКТ инфраструктури, облачни технологии, мрежи и мидълуер EPSO/AD/398/22 - 1
Юрист-лингвисти с френски език (FR) EPSO/AD/385/21
Лабораторни техници EPSO/AST/150/21 - 3
Асистенти — ИКТ инфраструктури, облачни технологии, мрежи и мидълуер EPSO/AST/151/22 - 1
Юрист-лингвисти с полски език (PL) EPSO/AD/379/20
Юрист-лингвисти с чешки език (CS) EPSO/AD/384/21
Техници по сградите EPSO/AST/150/21 - 2
Асистенти — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления EPSO/AST/151/22 - 2
Юрист-лингвисти с френски език (FR) EPSO/AD/377/20
Коректори/езикови редактори – италиански (IT) EPSO/AST/148/21 - IT
Техници по аудио-визуална техника и конферентно оборудване EPSO/AST/150/21 - 1
Асистенти — Разработване/конфигуриране, тестване, експлоатация и поддръжка на ИТ приложения и готови решения; управление на данни, анализ на данни и изкуствен интелект EPSO/AST/151/22 - 3
Юрист-лингвисти с гръцки език (EL) EPSO/AD/376/20
Коректори/езикови редактори – португалски (PT) EPSO/AST/148/21 - PT
Експерти — Разследвания и операции за борба с измамите в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия и фалшифицираните стоки EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 9)
Асистенти — Сигурност в областта на ИКТ EPSO/AST/151/22 - 4