Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Start van het transformatieproces van EPSO

Groen licht voor nieuw competentiekader

EPSO vernieuwt — eerste stap: modernisering van het competentiekader.

Europese instellingen moeten het in de eerste plaats hebben van hun personeel. De competenties van dat personeel moeten dan ook optimaal zijn afgestemd op de taken en waarden van de instellingen. Daarom is het van essentieel belang dat personeelsleden op alle niveaus en in alle EU-instellingen, ongeacht hun achtergrond, gender, godsdienst, cultuur of functie, beschikken over gemeenschappelijke kwaliteiten.

Daarvoor maakt EPSO sinds 2010 gebruik van een competentiekader met acht algemene competenties, die worden getest tijdens het assessment. De behoeften van de EU-instellingen zijn in de loop der tijd echter geëvolueerd. Om daarin te voorzien en aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, is het dan ook zaak een gevarieerde pool met talent te vormen. Daarvoor moest in de eerste plaats het competentiekader worden aangepast.

Het nieuwe competentiekader beschrijft de competenties die essentieel zijn voor een bepaalde functie. Het biedt u heldere informatie over de selectieprocedure en maakt duidelijk van welke kwaliteiten u geacht wordt blijk te geven bij de desbetreffende toetsen van het vergelijkend onderzoek.

De competenties spelen een belangrijke rol bij het selectieproces, aangezien op basis daarvan wordt beoordeeld of u geschikt bent voor een bepaald functieprofiel. Uitgaan van competenties maakt gerichte aanwerving mogelijk. En als kandidaat weet u precies wat er van u wordt verwacht.

Houd er rekening mee dat de EU-instellingen niet alleen algemene competenties nodig hebben, maar voor de meer gespecialiseerde profielen ook op zoek zijn naar kandidaten die hooggekwalificeerd zijn op een bepaald vakgebied. Informatie over welke vaardigheden voor de functie worden gevraagd en hoe de vakspecifieke en de algemene competenties worden getest, vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek.

Het nieuwe competentiekader zal pas vanaf 2023 worden gebruikt.

Bekijk de nieuwe algemene competenties die in de toekomst bij het assessment worden getest en volg onze website voor updates.