Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorschriften van het Prometric-testcentrum

Als deelnemer moet u zich in het testcentrum te allen tijde professioneel, beleefd en respectvol gedragen. Er wordt permanent toezicht gehouden met behulp van video- en geluidsopnamen, surveillanten en doorkijkspiegels. De TCA (Test Center Administrator - testcentrumbeheerder) heeft het recht u van deelname uit te sluiten als u zich niet aan de voorschriften houdt of zich onbehoorlijk gedraagt tegenover de TCA of andere deelnemers. Als u zich tijdens de tests niet aan de voorschriften houdt, informeert de TCA Prometric en de testopdrachtgever daarover. Prometric neemt dan alleen of in overleg met de testopdrachtgever passende sancties, die kunnen gaan van het ongeldig verklaren van de door u behaalde score tot en met een burgerlijke of strafrechtelijke procedure.

 

Vertrouwelijkheid van de exameninhoud en -systemen

 • Het computersysteem waarmee de tests worden afgenomen, de instructies, de inhoud van de tests en de enquête achteraf zijn het niet-gepubliceerde, vertrouwelijke en beschermde intellectuele eigendom van Prometric en/of de testopdrachtgever.
 • Het geheel of gedeeltelijk meedelen, bekendmaken, reproduceren of doorgeven van tests, in welke vorm, op welke wijze (b.v. mondeling, elektronisch of schriftelijk) of voor welk doel dan ook, is streng verboden.
 • Bij elke reproductie of bekendmaking wordt onmiddellijk een burgerlijke en/of strafrechtelijke procedure gestart tegen u en de personen die u daarbij geholpen hebben.

 

Aanmeldingsprocedures en pauzes in het testcentrum

 • Om een test te mogen afleggen, moet u het origineel van een geldig (niet verlopen), door de autoriteiten afgegeven identiteitsbewijs overleggen waarop uw foto en handtekening staan. De testopdrachtgever bepaalt van tevoren welke identiteitsbewijzen geldig zijn.
 • Telkens wanneer u de testruimte betreedt, wordt u gescand met een metaaldetector.
 • Telkens wanneer u de testruimte betreedt, wordt u gevraagd uw broekspijpen op te heffen tot boven uw enkels, al uw zakken leeg te maken en binnenstebuiten te keren, en uw mouwen omhoog te schuiven tot boven uw polsen.
 • Draagt u een bril, dan moet u deze laten controleren op de aanwezigheid van eventuele opnameapparatuur. Grote sieraden moet u opbergen in uw locker omdat deze ook verborgen opnameapparatuur kunnen bevatten.
 • De testopdrachtgever bepaalt of u een geplande of spontane pauze kunt nemen. Telkens wanneer u de testruimte verlaat, moet u zich afmelden.
 • De TCA informeert u over wat is toegestaan tijdens pauzes, in het bijzonder of u toegang hebt tot uw kluisje, waarin zich eventueel uw mobiele telefoon en notities bevinden. Wilt u tijdens een pauze iets uit uw kluisje halen (ook geneesmiddelen), dan moet u de TCA daarvan vooraf in kennis stellen. Herhaalde of lange afwezigheden uit de testruimte worden aan de testopdrachtgever doorgegeven.
 • Na een pauze moet u zich steeds, zonder uitzondering, opnieuw aanmelden, alle veiligheidscontroles doorlopen, een geldig identiteitsbewijs overleggen en, voor zover de testopdrachtgever dit verlangt, uw vingerafdruk plaatsen voor u de testruimte opnieuw betreedt.

 

Verboden voorwerpen en gedrag in het testcentrum

 • Wapens zijn niet toegestaan in de Prometric-testcentra.
 • Bepaalde persoonlijke voorwerpen zijn niet toegestaan in de testruimte. Het gaat onder meer (dus niet uitsluitend) om: overjassen, hoeden, voedsel, dranken, handtassen, aktetassen, notitieboekjes, horloges, mobiele telefoons, elektronica of draagbare technologie.
 • Schriftelijke notities, publicaties en andere testhulpmiddelen zijn in de testruimte streng verboden, tenzij deze zijn toegestaan door de testopdrachtgever. Het personeel van het testcentrum baseert zich hierbij op de instructies van de testopdrachtgever.
 • Worden in de testruimte schriftelijke notities of elektronica aangetroffen, dan neemt de TCA deze in beslag.
 • Alleen zachte oordopjes (zonder draden of kabels) en door het testcentrum verstrekte papieren zakdoekjes zijn toegestaan in de testruimte.
 • Alle door de TCA ter beschikking gestelde materialen moeten aan het einde van de test worden teruggegeven. Tijdens de test moet gebruikt kladpapier worden afgegeven voordat de TCA u nieuw kladpapier zal geven.
 • Lichte kledingstukken zoals een trui, colbert of sjaal, mogen tijdens de test worden uit- of afgedaan, maar moeten dan over de stoel van de deelnemer worden gehangen. Zij mogen niet op de schoot en niet op de tafel worden gelegd. Jassen, parka's, regenjassen enz. mogen niet worden meegenomen in de testruimte.
 • Het is strikt verboden met de andere deelnemers in de testruimte te praten, of hun scherm, testmateriaal of schriftelijke notities te bekijken.

 

Opmerking: Waar deze voorschriften in tegenspraak zijn met de instructies van de testopdrachtgever, geven deze laatste de doorslag.

 

Afwijzing van aansprakelijkheid: Deze voorschriften zijn vastgesteld door Prometric. EPSO is niet aansprakelijk voor de inhoud. De voorschriften kunnen te allen tijde worden gewijzigd.