Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

EPSO-tests

Vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures van EPSO bestaan uit een reeks tests om algemene en specifieke competenties te beoordelen.

Belangrijkste stappen

  • Controle van de toelatingsvoorwaarden - eerst wordt nagegaan of u aan de toelatingsvoorwaarden en minimumeisen voldoet.
  • Talent Screener - alleen voor vergelijkende onderzoeken voor specialisten. Op het sollicitatieformulier moet u al uw beroepsvaardigheden, ervaring en kwalificaties vermelden, zodat deze kunnen worden beoordeeld door de jury.
  • Meerkeuzetoetsen per computer ter beoordeling van het verbale, numerieke en abstracte redeneervermogen en, in het geval van vergelijkende onderzoeken voor specialisten, ter beoordeling van de vakgerelateerde competenties. De tests vinden gewoonlijk online plaats, met toezicht op afstand, en/of in een van de wereldwijde testcentra. De tests moeten tijdens een bepaalde periode worden afgelegd.
  • Assessment - de laatste fase, waarin de algemene en vakgerelateerde competenties worden getoetst. Via een aantal tests beoordelen de juryleden vaardigheden zoals problemen analyseren en oplossen, communiceren, prioriteiten stellen en organiseren, kwaliteits- en resultaatgericht werken enz. Een competentie wordt beoordeeld aan de hand van vijf ankers. Het assessment vindt online plaats (op afstand) en wordt doorgaans gespreid over verschillende dagen. EPSO zal vanaf 2023 gebruikmaken van een nieuw competentiekader voor in 2023 gepubliceerde vergelijkende onderzoeken. Meer informatie: Start van het transformatieproces van EPSO

Voor meer informatie over de selectieprocedures van EPSO kunt u ook terecht op de webpagina EPSO-tests: mythes en feiten.

Soorten tests

Hieronder vindt u voor elk profiel de lijst van tests en voorbeelden van vragen die kunnen worden gesteld.