Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Gelijke kansen, diversiteit en inclusie

De Europese Unie vindt het belangrijk om maatschappelijke acceptatie te bevorderen, vooroordelen weg te werken en de pluspunten van de sociale diversiteit te promoten.

Het Europees Bureau voor personeelsselectie streeft naar gelijke kansen en toegang voor alle kandidaten, ongeacht ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een minderheid, geboorte, handicap, leeftijd, seksuele identiteit of enig ander kenmerk.

De selectieprocedures van EPSO zijn zodanig opgezet dat zij duidelijk en transparant zijn en toegankelijk zijn voor alle kandidaten. Wij willen alle kandidaten gelijke kansen bieden om hun competenties en vaardigheden aan te tonen door blokkerende factoren, mogelijke vooroordelen en discriminatierisico’s in kaart te brengen en weg te nemen.

Zo willen wij talent met uiteenlopende achtergronden aantrekken, en streven naar meer diversiteit van de EU-talentenpool, zodat de EU-ambtenaren een afspiegeling vormen van de EU-burgers waarvoor zij werken.

Ondervindt u problemen met de toegankelijkheid?  Geef feedback om ons te helpen de toegankelijkheid van onze communicatie- en selectieprocedures te verbeteren. Als u moeite heeft om sommige delen van onze website en/of documenten te lezen, neem dan contact met ons op, dan geven we zo snel mogelijk antwoord.

Heeft u vanwege een beperking of medische aandoening speciale aanpassingen nodig bij de EPSO-selectietests? Meer informatie vindt u in de rubriek “Belangrijke informatie” rechts op deze pagina.