Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Volgende stappen

Kandidaten die voor de selectieprocedure slagen, worden op een reservelijst geplaatst. Alle EU-instellingen kunnen rechtstreeks mensen van de reservelijst in dienst nemen. Hieronder vindt u meer informatie over hoe dat in zijn werk gaat.

 • Hoeveel mensen bij een bepaalde EU-instelling werken, hangt af van de omvang en de taken van de instelling.
 • Bij een vacature kijken de instellingen welke geslaagde kandidaat het best past bij het functieprofiel (bijvoorbeeld qua opleiding, werkervaring en talenkennis).
 • U kunt door verschillende instellingen en diensten worden uitgenodigd voor een gesprek (bij reservelijsten die openstaan voor meerdere instellingen).
 • Om praktische redenen kunt u al worden uitgenodigd voor een medisch onderzoek, nog voor er een besluit is gevallen over een eventuele benoeming.
 • U heeft het recht om een aanbod te weigeren, maar er is geen garantie dat u nog een keer wordt uitgenodigd vóór de reservelijst verstrijkt. 
 • Overeenkomstig het Statuut hebben ambtenaren die al bij de instellingen werken, voorrang op geslaagde kandidaten die op een reservelijst staan.
 • Houd alle persoonlijke gegevens in uw EPSO-account up-to-date.
 • Ook moet u uw CV uploaden en regelmatig bijwerken, bij voorkeur in het Europass-formaat (via de tabs “Maak uw CV online aan” en “Update uw CV online”).
 • Het is niet nodig om uw CV rechtstreeks aan de instellingen te zenden. Uw CV, uw Europees vaardighedenpaspoort en informatie over uw beschikbaarheid zijn zichtbaar voor de instellingen via de database van geslaagde kandidaten.
 • U kunt EPSO vragen (via het contactformulier) om uw status voor een bepaalde periode naar “niet beschikbaar” te veranderen. De geldigheidsduur van de reservelijst wordt hierdoor niet verlengd.
 • Als u een volledige kopie van uw sollicitatiedossier (met inbegrip van de correspondentie met EPSO) wilt bewaren, moet u dit zo snel mogelijk opslaan of printen, want de correspondentie blijft slechts gedurende beperkte tijd beschikbaar in uw account.
 • De reservelijst is een database met informatie over het profiel, de vaardigheden en de beschikbaarheid van alle geslaagde kandidaten die aan een bepaalde selectieprocedure hebben meegedaan.
 • Wie op de reservelijst staat, is niet zeker van een baan, maar gemiddeld wordt ongeveer de helft van hen binnen zeven maanden in dienst genomen.
 • Een reservelijst is doorgaans één jaar geldig (drie jaar voor specialisten). De geldigheidsduur kan worden verlengd (door EPSO) naar gelang van de behoeften van de instellingen. Gewoonlijk wordt een besluit daartoe op de website EU Careers gepubliceerd, kort voor de lijst verstrijkt.
 • De oorspronkelijke geldigheidsduur van een reservelijst begint vanaf het moment dat de succesvolle kandidaten worden ingelicht over hun plaatsing op die lijst. De geldigheidsduur wordt bekendgemaakt op de website.
 • Eventuele vertragingen bij de bekendmaking op de website hebben geen invloed op de eigenlijke aanwervingsprocedure.
 • Heeft u bij het verstrijken van de lijst al een officieel aanbod ontvangen, dan kunt u nog steeds aangeworven worden.
 • Als u wordt aangeworven, wordt u na afloop van een proeftijd hetzij als ambtenaar aangesteld, hetzij ontslagen. EPSO kan u dan niet opnieuw op een reservelijst plaatsen.
 • De instellingen krijgen bepaalde quota van geslaagde kandidaten uit de reservelijst die zij in dienst mogen nemen. Deze informatie is alleen beschikbaar voor EPSO en de EU-instellingen.
 • De quota weerspiegelen de verwachte behoefte van een bepaalde instelling gedurende een bepaalde periode.
 • Aanwervingen door een andere instelling in de periode waarin de quota gelden, moeten worden goedgekeurd door de betrokken instelling(en).
 • De quota vervallen meestal drie of (bij sommige selectieprocedures voor specialisten) zes maanden na de bekendmaking van de reservelijst, of zij kunnen worden verlengd na goedkeuring van de betrokken instelling(en).
 • U kunt de vacatures bekijken die betrekking hebben op het vergelijkend onderzoek waarvoor u bent geselecteerd. U mag zelf op deze vacatures solliciteren tot de reservelijst verstrijkt.
 • De EU-instellingen zijn verantwoordelijk voor de bekendmaking van vacatures in uw EPSO-account. Zij beslissen welke vacatures zij openstellen voor welke reservelijst(en).
 • Instellingen zijn niet verplicht om hun vacatures open te stellen voor alle of sommige geslaagde kandidaten.
 • Indien quota van toepassing zijn voor uw reservelijst, is het mogelijk dat u tijdelijk geen toegang heeft tot de vacatures, tot de quota zijn opgeheven.
 • Als instellingen vacatures publiceren, ziet u de button “Toon vacatures” op de overzichtspagina van het desbetreffend vergelijkend onderzoek in uw EPSO-account. 
 • Zo komt u bij een lijst van vacatures, elk met een code, functieomschrijving en de naam van de betrokken instelling.
 • Als u op een vacature klikt, krijgt u gedetailleerde informatie over locatie, taken en contactgegevens.
 • U wordt geacht uw EPSO-account regelmatig te controleren, want instellingen kunnen te allen tijde vacatures uploaden en de sollicitatietermijn kan erg kort zijn. U wordt niet automatisch op de hoogte gebracht als er nieuwe vacatures worden bekendgemaakt. 
 • Wilt u solliciteren, ga dan na of u voor de vacature in aanmerking komt, zorg ervoor dat uw CV up-to-date is en vermeld in uw begeleidende brief voor welke selectieprocedure u geslaagd bent.
 • Let wel: voor bepaalde vacatures bij de Commissie kunt u vacatures inkijken die bedoeld zijn voor uw categorie van reservelijst (bv. AST-SC, AST of AD), maar waarvoor u zelf niet in aanmerking komt. Bijvoorbeeld: een vacature voor een post op AST3-niveau, maar u staat op een AST1-reservelijst.
 • Mocht u nog twijfelen of u in aanmerking komt, of andere vragen hebben over de vacature of de aanwervingsprocedure, dan kunt u contact opnemen met de aanwervende dienst. De contactgegevens vindt u in de vacature.
 • Verstuur uw sollicitatie alleen naar de aanwervende instelling en niet naar EPSO, want alle aanwervingen worden rechtstreeks door de instellingen zelf geregeld.
 • Een overzicht van alle EU-instellingen, -organen en -agentschappen vindt u op de Europa-website.
 • Via de lijst van EU-instellingen waarvoor EPSO personeel selecteert kunt u doorklikken naar pagina’s met meer informatie over vacatures.
 • Als u vragen heeft over een specifieke vacature, kunt u contact opnemen met de aanwervende dienst. De contactgegevens vindt u in de vacature.
 • U kunt ook contact opnemen als u nog vragen heeft over wat u kunt verwachten of over uw beschikbaarheid voor aanwerving.

Let op! Het juridische kader voor elke selectieprocedure wordt vastgesteld in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek en de bepalingen betreffende vergelijkende onderzoeken.  Deze pagina is alleen bedoeld om extra informatie te geven.