EPSO ryšių su kandidatais centro pareiškimas apie privatumo apsaugą

Pradžia > EPSO ryšių su kandidatais centro pareiškimas apie privatumo apsaugą

Jei esate EPSO atrankos procedūroje dalyvaujantis kandidatas, atkreipkite dėmesį į tai, kad taikomas specialus pareiškimas apie privatumo apsaugą

 

Elektroninė paslauga

Už EPSO ryšių su kandidatais centro veiklą atsako duomenų valdytojas – Europos personalo atrankos tarnybos direktorė Minna Vuorio. EPSO ryšių su kandidatais centras – tai informacijos piliečiams ir kandidatams tarnyba, jiems teikianti tiesioginius individualius atsakymus į klausimus, susijusius su Europos Sąjungos institucijų darbuotojų atranka, ir (arba) nurodanti piliečiams kitus naudingus informacijos arba konsultacijų šaltinius. Piliečiams rekomenduojama prireikus kreiptis į ES institucijų pareigūną arba kitą tarnybą, kurie turėtų galėti išspręsti jų konkrečias problemas.
Šis duomenų tvarkymas grindžiamas 2002 m. liepos 25 d. Europos Parlamento, Tarybos, Europos Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto ir Europos ombudsmeno sprendimu Nr. 2002/620/EB, kuriuo įsteigiama Europos personalo atrankos tarnyba.

 

Tapatybės duomenys

Naudojantis internetine forma renkami tokie asmens duomenys:

  • privalomi laukeliai: vardas, pavardė, prievardis, e. pašto adresas, kandidato numeris (jei taikoma), pageidaujamos bendravimo kalbos;

  • neprivalomas laukelis – telefono numeris.

Primename, kad renkami ir tvarkomi tik tie jūsų asmens duomenys, kurių reikia, kad išsiųstume jums atsakymą.

 

Kam prieinama ir kam atskleidžiama jūsų informacija?

Prieigą prie jūsų duomenų turi Komisijos pareigūnai, atsakingi už EPSO ryšių su kandidatais centrą. Jūsų užklausa saugoma Europos Komisijos serveryje, tvarkoma ir gali būti e. paštu persiųsta už atsakymą į ją atsakingam specialistui.

Apie klausimus, siunčiamus tiesiogiai „Europe Direct“ kontaktiniam centrui, informacijos pateikiama tos tarnybos specialiose duomenų apsaugos taisyklėse.

 

Kaip jūsų duomenys saugomi?

Europos personalo atrankos tarnyboje su duomenimis susipažinti gali tik paskirti pareigūnai.
Serverių, kuriuose laikomi asmens duomenys, operacijoms taikomi Europos Komisijos sprendimai dėl saugumo ir Saugumo direktorato nuostatos, skirtos tokios rūšies serveriams ir paslaugoms.

 

Kaip galite tikrinti, keisti arba pašalinti savo duomenis?

Prie mūsų serveryje saugomų duomenų tiesioginės prieigos neturite. Jei norite pašalinti savo asmens duomenis arba sužinoti, kokie asmens duomenys yra saugomi jūsų vardu, praneškite apie tai, užpildę užklausos formą

 

Kiek laiko saugomi jūsų duomenys?

Visi gauti asmens duomenys mūsų serveryje saugomi iki jų laikymo laikotarpio pabaigos, o po to jie ištrinami. Šis laikotarpis yra 2 metai, skaičiuojant nuo dienos, kurią EPSO gavo duomenis, piliečių, kurie nėra kandidatai, atveju. Jei esate kandidatas, informacijos apie laikymo laikotarpius rasite savo konkurso ir (arba) atrankos procedūros specialiame pareiškime apie privatumo apsaugą.

 

Kontaktinė informacija

Jei jums kiltų klausimų arba turėtumėte prašymų dėl savo pateiktų asmens duomenų, kreipkitės į duomenų valdytoją – Europos personalo atrankos tarnybos direktorę Minną Vuorio, užpildę internetinę formą.

Jeigu manote, kad tvarkydama jūsų asmens duomenis EPSO pažeidė jūsų teises, galite pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.