Przejdź do treści

Administratorzy i eksperci w dziedzinie przemysłu obronnego i przestrzeni kosmicznej

Masz doświadczenie w dziedzinie przemysłu obronnego i przestrzeni kosmicznej? Chcesz pracować w międzynarodowym środowisku i być częścią wielokulturowego i zróżnicowanego wewnętrznie zespołu? Jeśli tak, to szukamy właśnie Ciebie.

Komisja Europejska planuje zatrudnić administratorów (AD 7) i ekspertów (AD 9) w dziedzinie przemysłu obronnego i przestrzeni kosmicznej. Laureaci konkursu, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji, będą pracować głównie w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej (DG DEFIS).

Oferujemy stanowiska kandydatom specjalizującym się w jednej z poniższych dziedzin. Kandydat może zgłosić się tylko do jednej dziedziny i do jednej grupy zaszeregowania w wybranej dziedzinie.

  • Dziedzina 1 – Przemysł obronny

Administratorzy (AD 7): główne zadania będą obejmować: redagowanie i monitorowanie unijnej polityki przemysłowej i unijnej polityki rynku wewnętrznego w obszarze obronności, ustalanie priorytetów w zakresie finansowania, monitorowanie i analizowanie tendencji technologicznych i rynkowych w dziedzinie obronności, opracowywanie i monitorowanie działań wspierających przedsiębiorczość i przemysł związane z obronnością w UE.

Eksperci (AD 9): oprócz wyżej wspomnianych zadań eksperci będą również negocjować i monitorować złożone pod względem prawnym i administracyjnym umowy, koordynować i nadzorować zespoły oraz reprezentować Komisję w dyskusjach i negocjacjach z głównymi zainteresowanymi stronami w sektorze obronności.

  • Dziedzina 2 – Przestrzeń kosmiczna

Administratorzy (AD 7): główne zadania będą obejmować: wnoszenie wkładu w realizację unijnego programu kosmicznego i przyszłych programów związanych z przestrzenią kosmiczną, nadzorowanie działań w ramach programu kosmicznego, opracowywanie i monitorowanie działań w celu wsparcia przedsiębiorczości i przemysłu związanych z przestrzenią kosmiczną w UE, rozwijanie i monitorowanie działań prowadzących do większej synergii unijnej polityki kosmicznej i programu kosmicznego z innymi politykami Unii.

Eksperci (AD 9): oprócz wyżej wspomnianych zadań eksperci będą również negocjować i monitorować złożone pod względem prawnym i administracyjnym umowy w dziedzinie przestrzeni kosmicznej oraz koordynować i nadzorować zespoły.

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. Praca w międzynarodowych, wielokulturowych i zróżnicowanych wewnętrznie zespołach w instytucjach UE daje możliwość pozytywnego wpływu na życie ok. 450 mln obywateli UE i ludzi poza jej granicami.

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba być obywatelem UE, biegle władać jednym językiem urzędowym UEoraz znać zadowalająco język angielski. Trzeba również spełniać następujące kryteria, które różnią się w zależności od dziedziny:

  • administratorzy (AD7): dziedzina 1 / dziedzina 2: dyplom ukończenia co najmniej 4-letnich studiów wyższych oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 6-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe, albo dyplom ukończenia co najmniej 3-letnich studiów wyższych oraz co najmniej 7-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe.
  • eksperci (AD 9): dziedzina 1 / dziedzina 2: dyplom ukończenia co najmniej 4-letnich studiów wyższych oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 10-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe, albo dyplom ukończenia co najmniej 3-letnich studiów wyższych oraz co najmniej 11-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia.

Zgłaszać się można od 16 czerwca 2022 r.