Przejdź do treści

Administratorzy w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Jesteś specjalistą w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich? Interesuje Cię praca w międzynarodowym, wielokulturowym i zróżnicowanym zespole? Jeśli tak, czytaj dalej!

Komisja Europejska poszukuje obecnie specjalistów z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Zatrudnieni pracownicy merytoryczni (grupa zaszeregowania AD 6) będą pracować głównie w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) w Brukseli.

Do ich głównych zadań należeć będzie opracowywanie strategii politycznych i nowych przepisów, wdrażanie istniejących przepisów i programów oraz zarządzanie nimi, przeprowadzanie analiz ekonomicznych i przedstawianie perspektyw politycznych. Będą również odpowiadać za negocjowanie lub monitorowanie umów handlowych, brać udział w ocenie działania i europejskiej wartości dodanej środków wchodzących w zakres odpowiedzialności DG AGRI oraz reprezentować DG AGRI w grupach roboczych Komisji, komitetach UE, instytucjach UE, w organizacjach i na forach międzynarodowych.

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. 

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Kandydaci muszą być obywatelami UE i znać co najmniej 2 języki urzędowe UE: gruntownie język 1 (jeden z 24 języków urzędowych UE) i zadowalająco język 2 (angielski lub francuski).

Muszą również posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie nauk rolniczych trwających co najmniej 3 lata oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, której dotyczy konkurs (zrównoważone rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, leśnictwo, zrównoważone zasoby naturalne, ekonomika rolnictwa, rynki rolne i handel rolny). Mogą się również zgłosić osoby, które posiadają dyplom ukończenia co najmniej 3-letnich studiów wyższych w dowolnej dziedzinie oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, której dotyczy konkurs.

Jeżeli odpowiada to Twojemu profilowi, to szukamy właśnie Ciebie!

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia.

Zgłaszać się można od 4 lutego 2021 r.