Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Uzupełnienie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania

W tym uzupełnieniu, opublikowanym 10 marca 2022 r., dodano profile „zarządców budynków” w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania (opublikowanym 5 stycznia 2017 r. i kilkakrotnie zmienianym). Więcej informacji na temat zasad mających zastosowanie do profili zarządców budynków można znaleźć w wersji skonsolidowanej zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.

Numer referencyjny: 
EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022