Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Zaproszenie do składania kandydatur

Poniżej znajdziesz skonsolidowaną wersję zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, która obejmuje pierwotne zaproszenie do wyrażenia zainteresowania opublikowane 5 stycznia 2017 r., a także wszystkie sprostowania i uzupełnienia wydane od tego czasu do 2019 r.

Ważna informacja: Poniższa skonsolidowana wersja zaproszenia do wyrażenia zainteresowania nie zawiera uzupełnienia opublikowanego 10 marca 2022 r., w którym dodano w zaproszeniu profile „zarządców budynków” (EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022).

Numer referencyjny: 
EPSO/CAST/P/20/2018, EPSO/CAST/P/21/2019, EPSO/CAST/P/22/2019, EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022, EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017, EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017, EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017, EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017, EPSO/CAST/P/18/2017, EPSO/CAST/P/19/2018, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017, EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/6/2017, EPSO/CAST/P/9/2017, EPSO/CAST/P/5/2017