Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Nowe ramy kompetencji

Nowe ramy kompetencji określają kompetencje niezbędne do skutecznego wykonywania pracy na danym stanowisku i jasno określają, na użytek procedur naboru, jakimi kompetencjami powinni wykazać się kandydaci podczas testów konkursowych.

Poniżej możesz zapoznać się z nowymi kompetencjami ogólnymi, które będą oceniane podczas testów oceny zintegrowanej.