Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Testy sprawdzające rozumienie języka

Na tej stronie można znaleźć kilka przykładów testu sprawdzającego rozumienie języka. 

Informacje na temat wszystkich testów przeprowadzanych w ramach konkretnej procedury naboru można znaleźć w danym ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

Więcej przykładów zamieszczono na stronie z przykładowymi testami.