Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Audyt

Audytorzy odgrywają kluczową rolę w poprawie sprawowania rządów i zarządzania w Unii Europejskiej gwarantując, że instytucje odpowiadają przed obywatelami, którym służą.

Przeprowadzają oni niezależne kontrole w wielu sektorach i obszarach działalności UE, sprawdzają dochody i wydatki UE, sprawdzają m.in. zgodność z przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Audytorzy

Opis stanowiska

Audytorzy przeprowadzają różnorodne kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, ściśle wspierając decydentów wyższego szczebla. Wykonują różnorodne zadania, w tym sprawdzają, czy fundusze UE są właściwie pozyskiwane i wydawane, sprawdzają, czy podejmowane działania są zgodne z prawem, oceniają, czy procedury wewnętrzne są prawidłowo stosowane, oraz oferują swoje eksperckie porady w zakresie wdrażania polityki.

Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE i mieć odpowiednie wykształcenie wyższe lub kwalifikacje zawodowe w danej dziedzinie, aby móc ubiegać się o stanowisko w najniższej grupie zaszeregowania administratorów zatrudnianych na stałe – w stopniu AD 5, a dodatkowo kilka lat doświadczenia w danej dziedzinie, aby móc ubiegać się o stanowisko wyższe stopniem – AD 7. Wymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.