Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Komunikacja społeczna

Eksperci ds. komunikacji odgrywają kluczową rolę w nawiązywaniu kontaktów między Unią Europejską a obywatelami.

Odpowiadają na pytania mediów o decyzje UE, informują obywateli o politykach UE, wdrażają wewnętrzne i zewnętrzne strategie informacyjne, a tym samym wspierają instytucje UE w zachowaniu przejrzystości ich działań.

Urzędnicy ds. komunikacji

Opis stanowiska

Urzędnicy ds. komunikacji wykonują wiele różnych zadań, w tym: opracowywanie komunikatów prasowych, sprawozdań i innych dokumentów, organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych, opracowywanie i wdrażanie strategii i kampanii komunikacyjnych, nawiązywanie kontaktów z prasą, zapewnianie obecności UE we wszystkich mediach, monitorowanie przekazów medialnych instytucji UE, oraz zarządzanie m.in. komunikacją strategiczną i kryzysową.
 
Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE i mieć odpowiednie wykształcenie wyższe w danej dziedzinie, aby móc ubiegać się o stanowisko w najniższej grupie zaszeregowania administratorów zatrudnianych na stałe – w stopniu AD 5, a dodatkowo kilka lat doświadczenia w danej dziedzinie, aby móc ubiegać się o stanowisko wyższe stopniem – AD 6 lub AD 7. Wymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.

Asystent ds. komunikacji

Opis stanowiska

Asystenci ds. komunikacji wykonują wiele różnych zadań, m.in. zajmują się nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów z mediami oraz prowadzeniem kampanii komunikacyjnych.

W trakcie swojej pracy mogą zajmować się kontaktami z prasą i innymi mediami oraz z ogółem społeczeństwa. Pomagają w sporządzaniu, weryfikowaniu i przygotowywaniu dokumentów do publikacji, organizują wydarzenia, przygotowują dokumenty informacyjne, publikacje, broszury i produkty audiowizualne, zarządzają stronami internetowymi i mediami społecznościowymi oraz analizują wpływ działań komunikacyjnych.
 
Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą posiadać dobrą znajomość co najmniej dwóch języków UE, wykształcenie pomaturalne w odpowiedniej dziedzinie oraz kilka lat odpowiedniego doświadczenia zawodowego lub wykształcenie średnie i kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Wymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.