Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Gospodarka, finanse i statystyki

Ekonomiści, urzędnicy ds. finansowych i statystycy odgrywają kluczową rolę w doradzaniu decydentom w zakresie sposobów poprawy poziomu życia w Unii Europejskiej. 

Dzieląc się swoją wiedzą fachową, przyczyniają się oni do tworzenia miejsc pracy i dobrobytu gospodarczego. Wspierają wzrost gospodarczy w całej UE m.in. poprzez ocenę tendencji gospodarczych, proponowanie rozwiązań wyjścia z kryzysu i wspieranie przedsiębiorstw.

Urzędnik ds. finansowych / asystent ds. finansowych

Opis stanowiska

Urzędnicy ds. finansowych doradzają urzędnikom wyższego szczebla w planowaniu strategii, aby spełniały one wymogi gospodarcze i finansowe UE. Natomiast asystenci ds. finansowych pomagają im i ich wspierają w realizacji tych zadań. 

Urzędnicy ds. finansowych m.in. określają potrzeby finansowe i budżetowe UE, prowadzą nadzór i analizy rynków finansowych, systemów bankowych i segmentów rynku w całej UE, opracowują i oceniają polityki finansowe, przygotowują sprawozdania i prognozy finansowe, określają procedury finansowe i budżetowe, pomagają w audytach i inspekcjach, planują procedury udzielania zamówień publicznych i zarządzają nimi.

Wymagane kwalifikacje

Aby móc ubiegać się o stanowisko urzędnika ds. finansowych, kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE i mieć odpowiednie wykształcenie wyższe, aby ubiegać się o stanowisko w najniższej grupie zaszeregowania administratorów zatrudnianych na stałe – w stopniu AD 5, a dodatkowo odpowiednią liczbę lat doświadczenia w danej dziedzinie, aby móc ubiegać się o stanowisko wyższe stopniem – AD 7.

Aby móc ubiegać się o stanowisko asystenta ds. finansowych, kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE, mieć wykształcenie pomaturalne w odpowiedniej dziedzinie oraz kilka lat odpowiedniego doświadczenia zawodowego lub wykształcenie średnie i odpowiednią liczbę lat doświadczenia zawodowego

Wymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.

Statystyk

Opis stanowiska

Statystycy zatrudnieni w instytucjach UE wnoszą ważny wkład w proces podejmowania decyzji i kształtowania przyszłych strategii politycznych w UE. Zajmują się gromadzeniem, oceną i interpretacją danych, które pomogą kształtować decyzje UE dotyczące gospodarki, finansów, społeczeństwa, rolnictwa, środowiska i wielu innych obszarów. 

Ich zadania obejmują m.in. opracowywanie i wdrażanie programów statystycznych, określanie metodologii, wykorzystywanie modeli matematycznych, dokonywanie analiz ilościowych i jakościowych, regulowanie i koordynowanie prac statystycznych, interpretowanie i rozpowszechnianie danych, i wykonywanie planów projektów. 

Statystycy są przyjmowani do pracy w instytucjach europejskich zarówno na stanowiska administratorów, jak i asystentów.

Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE.

Aby ubiegać się o stanowisko administratora, kandydaci muszą mieć wykształcenie wyższe w danej dziedzinie (w przypadku najniższej grupy zaszeregowania administratorów zatrudnianych na stałe – w stopniu AD 5), a dodatkowo odpowiednią liczbę lat doświadczenia w danej dziedzinie, aby móc ubiegać się o stanowisko wyższe stopniem (AD 7).

Aby móc ubiegać się o stanowisko asystenta, kandydaci muszą mieć wykształcenie pomaturalne w odpowiedniej dziedzinie oraz kilkuletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie średnie oraz odpowiednią liczbę lat doświadczenia w danej dziedzinie

Wymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.

Ekonomista

Opis stanowiska

Ekonomiści przyczyniają się do poprawy warunków społecznych i gospodarczych obywateli UE. Pomagają w pobudzaniu gospodarki, stawianiu czoła kryzysom finansowym i opracowywaniu solidnych strategii politycznych, które pozwolą UE sprostać globalnym wyzwaniom gospodarczym. 

Ekonomiści doradzają decydentom wyższego szczebla i udzielają wskazówek dotyczących instytucji i rynków finansowych, integracji gospodarczej i rozwoju gospodarczego, ogólnoeuropejskiego handlu, finansów publicznych, reform strukturalnych i wspólnej waluty. 

Wymagane kwalifikacje

Kandydaci muszą dobrze władać co najmniej dwoma językami UE i mieć odpowiednie wykształcenie wyższe w danej dziedzinie, aby móc ubiegać się o stanowisko w najniższej grupie zaszeregowania administratorów zatrudnianych na stałe – w stopniu AD 5, a dodatkowo odpowiednią liczbę lat doświadczenia w danej dziedzinie, aby móc ubiegać się o stanowisko wyższe stopniem – AD 7. Wymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.