Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Informatyka

Informatyka to ważna dziedzina w każdej nowoczesnej administracji publicznej. Innowacyjne rozwiązania cyfrowe pozwalają instytucjom UE dobrze funkcjonować i realizować ich zadania, a przez to zmieniać życie milionów obywateli UE.

Informatycy definiują i wdrażają strategie informatyczne, przekładają potrzeby biznesowe na rozwiązania informatyczne, rozwiązują problemy, zarządzają systemami informatycznymi i wykonują szereg innych zadań. 

Administrator w dziedzinie informatyki

Opis stanowiska

Administratorzy w dziedzinie informatyki zajmują się tematami takimi jak: zaawansowana technologia, analiza danych, cyfrowe miejsce pracy, automatyzacja biurowa, technologia mobilna, bezpieczeństwo technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktura informatyczna.

Ich zadania to m.in. utrzymywanie operacyjności usług informatycznych, przygotowanie analiz technicznych i doradztwa, zarządzanie usługami sieci danych, opracowywanie oprogramowania, stosowanie procedur integralności i bezpieczeństwa systemów. 

Wymagane kwalifikacje

Wymagana jest znajomość co najmniej dwóch języków UE, dyplom ukończenia studiów lub dyplom ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych na stanowisko w grupie zaszeregowania AD 5 (stanowisko w najniższej grupie zaszeregowania administratorów zatrudnianych na stałe) i dodatkowo odpowiednia liczba lat doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie w przypadku stanowiska na wyższym szczeblu (grupa zaszeregowania AD 7). Wymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.

Asystent w dziedzinie informatyki

Opis stanowiska

Asystenci pomagają we wdrażaniu projektów informatycznych, uczestniczą w projektowaniu rozwiązań informatycznych, sporządzają specyfikacje biznesowe oraz pomagają w planowaniu budżetu i zasobów. 

Ich obowiązki obejmują również analizę i przetwarzanie danych statystycznych i dużych zbiorów danych, udział w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także udział w briefingach i prezentacjach itp.

Wymagane kwalifikacje 

Wymaga jest znajomość co najmniej dwóch języków UE oraz albo wykształcenie pomaturalne oraz co najmniej kilka lat doświadczenia zawodowego, albo wykształcenie średnie oraz odpowiednia liczba lat doświadczenia zawodowego. Wymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.