Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Języki

Wielojęzyczność jest jedną z podstawowych zasad UE. Dlatego tłumacze pisemni, korektorzy, prawnicy lingwiści i tłumacze ustni odgrywają kluczową rolę. Dostarczają informacji na temat polityki i działań w językach urzędowych UE i tym samym przybliżają Unię jej obywatelom w ich językach ojczystych.

Tłumacz pisemny

Opis stanowiska

Tłumacze pisemni zajmują się m.in. tłumaczeniem dokumentów prawnych, finansowych i naukowych, dokumentów programowych, sprawozdań, korespondencji i tekstów technicznych, zapewnianiem szeroko rozumianego doradztwa językowego, zarządzaniem wielojęzycznymi stronami internetowymi, redagowaniem oryginałów dokumentów sporządzonych przez innych urzędników UE.

Wymagane kwalifikacje

Wymagane są biegła znajomość jednego języka UE, gruntowna znajomość co najmniej dwóch innych języków oraz dyplom ukończenia studiów wyższych w dowolnej dziedzinie. Wymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.

Korektor tekstów

Opis stanowiska

Korektorzy zajmują się m.in. korektą dokumentów, sprawdzaniem przetłumaczonych tekstów pod kątem spójności z językiem oryginału, przygotowywaniem i sprawdzaniem treści w różnych formatach i mediach, korygowaniem błędów ortograficznych, gramatycznych i składniowych, pomocą w organizowaniu i monitorowaniu procesów produkcyjnych związanych z publikacją.

Wymagane kwalifikacje

Wymagane są biegła znajomość jednego języka UE i gruntowna znajomość innego języka. Kandydat musi posiadać wykształcenie pomaturalne i co najmniej kilka lat doświadczenia zawodowego lub wykształcenie średnie i odpowiednią liczbę lat doświadczenia zawodowego. Wymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.

Prawnik lingwista

Opis stanowiska

Prawnicy lingwiści w UE odpowiadają za poprawność tłumaczeń wszystkich nowych przepisów na języki UE. Tłumaczenia muszą wiernie odzwierciedlać tekst, w którym zostały pierwotnie przygotowane.

Na stanowisku tym pracują prawnicy ze znakomitymi umiejętnościami językowymi. Ich zadania obejmują między innymi śledzenie bieżących procedur legislacyjnych i występowanie w roli doradców, udzielanie porad w zakresie redagowania aktów prawnych, sprawdzanie i rewizja tekstów prawnych oraz kontrola ich zgodności z wymogami formalnymi. 

Wymagane kwalifikacje

Wymagane są biegła znajomość jednego języka UE, gruntowna znajomość co najmniej dwóch innych języków oraz dyplom ukończenia studiów prawniczych. Wymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.

Na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości możesz również znaleźć oferty zatrudnienia na czas określony.

Tłumacz ustny

Opis stanowiska

Instytucje UE dysponują największym na świecie zespołem tłumaczy ustnych – unijni tłumacze konferencyjni zapewniają poprawne tłumaczenie na języki urzędowe UE, w sposób symultaniczny lub konsekutywny, dyskusji prowadzonych podczas posiedzeń. 

Unijni tłumacze ustni pracują w ciekawym, wielokulturowym otoczeniu i muszą sprawnie posługiwać się językiem, łatwo przyswajać różnorodne i często złożone tematy, szybko reagować i dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji, a także pracować pod presją czasu. 

Wymagane kwalifikacje

Wymagane są biegła znajomość jednego języka UE, gruntowna znajomość co najmniej dwóch innych języków oraz odpowiednie kwalifikacje w zakresie tłumaczenia konferencyjnego lub dyplom ukończenia studiów wyższych oraz co najmniej jednoroczne doświadczenie zawodoweWymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Oprócz tłumaczy ustnych pracujących na etat zatrudniani mogą być również zewnętrzni tłumacze ustni. Informacje o pracy w charterze zewnętrznego tłumacza ustnego dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości możesz znaleźć na stronie na temat zewnętrznych tłumaczeń konferencyjnych dla UE.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.