Przejdź do treści

Prawo

Prawnicy zajmują się wszystkimi aspektami prawnymi związanymi z działalnością instytucji UE. Uczestniczą w procesie stanowienia prawa UE i specjalizują się w różnych dziedzinach, jak na przykład konkurencja rynkowa, przestępczość, ochrona danych, współpraca transgraniczna, usługi bankowe, zapobieganie oszustwom, umowy międzynarodowe, prawo ochrony konsumentów.

Prawnik lingwista

Opis stanowiska

Prawnicy lingwiści w UE odpowiadają za poprawność tłumaczeń wszystkich nowych przepisów na języki UE. Tłumaczenia muszą wiernie odzwierciedlać tekst, w którym zostały pierwotnie przygotowane.

Na stanowisku tym pracują prawnicy ze znakomitymi umiejętnościami językowymi. Ich zadania obejmują między innymi śledzenie bieżących procedur legislacyjnych i występowanie w roli doradców, udzielanie porad w zakresie redagowania aktów prawnych, sprawdzanie i rewizja tekstów prawnych oraz kontrola ich zgodności z wymogami formalnymi. 

Wymagane kwalifikacje

Wymagane są biegła znajomość jednego języka UE, gruntowna znajomość co najmniej dwóch innych języków oraz dyplom ukończenia studiów prawniczych. Wymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.

Na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości możesz również znaleźć oferty zatrudnienia na czas określony.

Prawnik

Opis stanowiska

Prawnicy w UE udzielają porad prawnych, dbają o zgodność nowych przepisów z prawem i jakość redagowania aktów prawnych, prowadzą szczegółowe analizy i badania prawne i działają jako przedstawiciele instytucji w postępowaniach sądowych. 
Do ich obowiązków należy: sporządzanie dokumentów prawno-politycznych, udzielanie porad prawnych kadrze kierowniczej wyższego szczebla, udział w negocjacjach międzyinstytucjonalnych dotyczących przyjęcia aktów prawnych UE, kontakty z organami krajowymi UE w celu ulepszenia przepisów krajowych, reprezentowanie instytucji UE w postępowaniach sądowych, prowadzenie szczegółowych badań i analiz, udział w spotkaniach prawnych na szczeblu międzynarodowym.
 
Wymagane kwalifikacje

Wymagana jest dobra znajomość co najmniej dwóch języków UE oraz wykształcenie wyższe w dziedzinie prawa w przypadku rozpoczęcia pracy w grupie AD 5 (stanowisko w najniższej grupie zaszeregowania administratorów zatrudnianych na stałe). Na wyższe stanowisko (grupa AD 7) wymagana jest dodatkowo odpowiednia liczba lat doświadczenia w danej dziedzinie. Wymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.