Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Kiedy mam przedłożyć dokumenty potwierdzające moje doświadczenie zawodowe i moje dyplomy?

Na potwierdzenie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym zeskanowane kopie odpowiednich dokumentów powinni załadować jedynie kandydaci zaproszeni na testy w ramach oceny zintegrowanej. Zasadniczo dokumenty te muszą być załadowane i załączone do zgłoszenia najpóźniej w dniu poprzedzającym ustne testy oceny zintegrowanej.

Kandydaci biorący udział w procedurach naboru pracowników kontraktowych (CAST/P) nie powinni załączać dokumentów potwierdzających do zgłoszeń wysyłanych w ramach procedur CAST/P.