Przejdź do treści

W jaki sposób mogę zmienić termin zdawania testów komputerowych?

W okresach przewidzianych na rezerwowanie terminu i przeprowadzanie testów można zmienić termin testów wielokrotnego wyboru, w miarę dostępności wolnych terminów i o ile zostaną spełnione warunki wymienione poniżej.

  • Ze zmianą należy poczekać do momentu, kiedy potwierdzenie pierwotnej rezerwacji pojawi się na koncie EPSO kandydata (zwykle w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji), ponieważ będzie ono zawierać numer potwierdzenia i kod potrzebne do zmiany terminu.
  • Zarezerwowany termin testów można zmienić najpóźniej dzień przed pierwotnie wybraną datą.
  • Wyboru można dokonać wyłącznie spośród terminów widocznych w systemie.
  • Istnieje możliwość zmiany lokalizacji ośrodka egzaminacyjnego (w zależności od dostępności).
  • Kolejne kroki prowadzące do zmiany terminu należy doprowadzić do końca (aż do ostatniego ekranu), w przeciwnym razie ważny pozostanie pierwotnie wybrany termin.
  • Zaktualizowane potwierdzenie rezerwacji należy wydrukować i przynieść do ośrodka egzaminacyjnego. 

Dostęp do systemu zarządzania rezerwacjami firmy Prometric można uzyskać za pośrednictwem linku podanego w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym na konto EPSO kandydata.

Jak zmienić zarezerwowany termin – zrzuty ekranu z instrukcjami krok po kroku

 

Wyjątkowe okoliczności

W wyjątkowych okolicznościach – takich jak poważna choroba, narodziny dziecka, śmierć współmałżonka, dziecka, rodzica, brata lub siostry – EPSO może zezwolić na zmianę terminu (w miarę dostępności wolnych terminów).

Kandydat nie może zwrócić się o zmianę terminu (nawet ze względu na wyjątkowe okoliczności):

  • przez ostatnich siedem dni okresu przeprowadzania testów przekraczającego 14 dni kalendarzowych;
  • przez ostatnie trzy dni okresu przeprowadzania testów wynoszącego 14 lub mniej dni kalendarzowych;

W takiej sytuacji należy bezzwłocznie skontaktować się z EPSO, podając swój numer kandydata i załączając wszystkie właściwe dokumenty, np. zaświadczenie lekarskie, które musi obowiązkowo obejmować zarezerwowany termin testów.

Swoją decyzję EPSO przekazuje kandydatowi jak najszybciej. Uwaga: uwzględnione zostaną tylko odpowiednio uzasadnione, wyjątkowe okoliczności (przykłady podano powyżej).

Nie ma możliwości zmiany terminu studium przypadku, testu pisemnego dotyczącego dziedziny konkursu, symulacji typu e-tray i testów tłumaczenia pisemnego.