Przejdź do treści

W jaki sposób mogę zarezerwować termin zdawania testów komputerowych?

O datach rozpoczęcia i zakończenia okresu rezerwacji terminów kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem konta użytkownika w portalu EPSO. Link do systemu rezerwacji podany na koncie EPSO będzie aktywny wyłącznie w okresie przeznaczonym na rezerwację.

Kandydaci mogą wybrać, w miarę dostępności, dzień i godzinę testu, a także kraj i ośrodek egzaminacyjny. Należy przy tym pamiętać, że nie wszystkie ośrodki egzaminacyjne będą się wyświetlać jako dostępne. Liczba wolnych miejsc w różnych ośrodkach egzaminacyjnych jest wypadkową ich godzin otwarcia, liczby dostępnych komputerów, a także liczby kandydatów, którzy wybrali dany ośrodek.

W przypadku niektórych testów (testy tłumaczenia pisemnego, symulacja typu e-tray) możliwości wyboru daty są ograniczone. Studium przypadku i test pisemny dotyczący dziedziny konkursu są zwykle organizowane w tym samym dniu dla wszystkich kandydatów.

Kandydat może wybrać inny ośrodek egzaminacyjny niż ten, który wskazał w formularzu zgłoszenia.

Kiedy aktywowany zostanie link do strony rezerwacji, na stronie firmy Prometric będzie można znaleźć listę dostępnych ośrodków egzaminacyjnych (we wszystkich państwach członkowskich UE, a w przypadku niektórych procedur naboru – na całym świecie). Jeśli kandydat nie wybierze terminu w okresie przewidzianym na rezerwację, jego zgłoszenie zostanie uznane za wycofane.

Kandydaci powinni regularnie sprawdzać swoje konta EPSO – nie informujemy e-mailem o aktywacji linku do strony umożliwiającej rezerwację.

Kolejne kroki prowadzące do zarezerwowania terminu należy doprowadzić do końca (aż do ostatniego ekranu). Jeżeli nie zostanie wygenerowany numer potwierdzenia i jeśli kandydat nie otrzyma e-maila z potwierdzeniem, będzie to oznaczać, że rezerwacja nie została dokonana poprawnie.

Wszyscy kandydaci będą mieli tyle samo dni na zarezerwowanie terminu testu, niezależnie od daty zgłoszenia do udziału w konkursie.

Jak dokonać rezerwacji – instrukcje na zrzutach ekranu krok po kroku