Przejdź do treści

Co to są testy do samooceny?

Question categories:

W przypadku niektórych procedur selekcji przed wysłaniem zgłoszenia kandydaci zostaną poproszeni o wypełnienie testów do samooceny.

 

Testy do samooceny pomagają kandydatom wyobrazić sobie przebieg wstępnych testów komputerowych, które stanowią pierwszy etap procedury naboru (są to na przykład testy sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne).

 

Testy te stanowią narzędzie do samooceny. Nie wykluczają one kandydata z procedury rekrutacyjnej. Wyniki nie są rejestrowane ani uwzględniane, w razie gdy kandydat postanowi wysłać swoje zgłoszenie.