Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Czy zwraca się koszty podróży?

EPSO nie zwraca żadnych kosztów podróży poniesionych w związku z udziałem w testach komputerowych i testach wstępnych/pośrednich (tj. testach wielokrotnego wyboru, symulacjach typu e-tray i testach tłumaczeniowych).

Kandydatom, którzy zostali zaproszeni na studium przypadku lub test pisemny dotyczący dziedziny konkursu i którzy mają adres zamieszkania w kraju poza UE, przysługuje prawo do wystąpienia o dofinansowanie kosztów podróży, jeśli testy te stanowią część oceny zintegrowanej (zob. ogłoszenie o konkursie).

Uczestnicy testów oceny zintegrowanej, którzy są do tego uprawnieni, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów podróży, ale nie mogą ubiegać się o zwrot wszystkich faktycznie poniesionych kosztów (artykuł 2). Jeśli chodzi o koszty pobytu, dofinansowanie jest przewidziane jedynie w przypadku, gdy różne testy w ramach oceny zintegrowanej odbywają się w ciągu dwóch kolejnych dni lub jeżeli przerwa między nimi wynosi co najwyżej trzy dni (artykuł 6). Nie można otrzymać dofinansowania kosztów zakwaterowania za nocleg przed oceną zintegrowaną lub po ocenie zintegrowanej zgodnie z poniższymi zasadami:

Ważne: Kompletny wniosek o dofinansowanie kosztów podróży i pobytu musi zostać wysłany w ciągu 3 miesięcy od daty testu.

Za podstawę do obliczeń zasadniczo służy adres zamieszkania podany na koncie EPSO kandydata.

Jeżeli przysługuje Ci zwrot kosztów:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Brussels
Belgia

Więcej informacji o tym, jak ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży i pobytu, można znaleźć w odpowiedzi na inne pytanie.