Przejdź do treści

Na czym polegają testy oceny zintegrowanej?

Celem oceny zintegrowanej jest dokonanie oceny umiejętności o charakterze ogólnym i specyficznych kompetencji zawodowych kandydata za pomocą różnych testów, które zostały zatwierdzone przez komisję konkursową. Do testów tych należą: studium przypadku, prezentacja ustna, rozmowa na temat umiejętności kandydata, rozmowa dotycząca danej dziedziny, symulacja typu e-tray itp. Szczegółowe informacje na temat testów i języków, w jakich są przeprowadzane, znajdują się w ogłoszeniu o konkursie. Więcej informacji na temat umiejętności o charakterze ogólnym można znaleźć tutaj.

Podczas każdego z tych testów kandydat jest obserwowany i oceniany w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami przez co najmniej dwóch odpowiednio wyszkolonych egzaminatorów. Ostateczny wynik jest określany w oparciu o ocenę każdej z umiejętności badanych w ramach oceny zintegrowanej.

Ze względów organizacyjnych studium przypadku może zostać zorganizowane w ośrodkach egzaminacyjnych w państwach członkowskich, inaczej niż ma to miejsce w przypadku pozostałych testów oceny zintegrowanej.

Pozostałe testy oceny zintegrowanej zazwyczaj odbywają się zdalnie. W wyjątkowych przypadkach część testów oceny zintegrowanej może odbyć się w Brukseli lub Luksemburgu pod adresem wskazanym w zaproszeniu.