Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Gdzie mogę znaleźć dodatkowe informacje na temat testów?

Pełną listę testów przeprowadzanych w ramach danej procedury naboru można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie lub w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

Przykłady różnego rodzaju testów są dostępne na naszym portalu na stronie na ten temat.

Poza tymi przykładowymi testami EPSO nie udostępnia żadnych materiałów pomagających w przygotowaniu się do testów ani wskazówek, jak je zdać. Niektóre państwa członkowskie organizują kursy przygotowujące obywateli UE do udziału w otwartych konkursach na urzędników instytucji europejskich. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tej samej stronie.