Przejdź do treści

Czy mogę zgłosić się na dane stanowisko, jeśli mam kwalifikacje wyższe od wymaganych?

Question categories:

W ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania określone są minimalne wymogi dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Znajduje się tam także opis obowiązków, jakie mogą być na danym stanowisku wymagane.

Zgłosić może się każdy, kto spełnia minimalne wymogi i ma kwalifikacje / doświadczenie zawodowe odpowiadające obowiązkom.

Warto pamiętać, że mimo wyższych kwalifikacji i dłuższego doświadczenia zawodowego można zostać zatrudnionym tylko w takiej grupie zaszeregowania / grupie funkcyjnej i na takim stanowisku, jakie określono w ogłoszeniu lub zaproszeniu.

Na przykład, jeśli masz tytuł licencjata, możesz startować w procedurze naboru asystentów. Warto jednak dokładnie zapoznać się z opisem wymaganych obowiązków, aby być pewnym, że ma się odpowiednie doświadczenie i motywację do pracy na danym stanowisku.