Przejdź do treści

Nie jestem obywatelem jednego z państw członkowskich UE. Czy mogę zgłosić swoją kandydaturę?

Question categories:

Nie. Aby kwalifikować się do udziału w procedurze naboru, w dniu zatwierdzenia swojego zgłoszenia kandydat musi być obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Ważny dokument pobytowy nie jest uznawany za dowód obywatelstwa.