Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jakie są obowiązki pracowników kontraktowych w instytucjach UE?

Obowiązki zależą od wybranego profilu. Szczegółowe przykłady obowiązków pracowników o różnych profilach zawodowych znajdują się w załączniku I do zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.

Pracownicy kontraktowi są zatrudniani na czas określony. Pierwsza umowa zawierana jest na okres od 6 do 12 miesięcy.

W niektórych organach UE takie umowy mogą być przedłużane na czas nieokreślony.