Przejdź do treści

Jakie informacje musi zawierać moja skarga?

Question categories:
  • Numer konkursu

  • Twój numer zgłoszenia

  • Szczegółowe informacje o kwestionowanej decyzji
    (np. niedopuszczenie do udziału z powodu nieodpowiedniego dyplomu lub doświadczenia zawodowego, zbyt krótkiego lub niezwiązanego z dziedziną konkursu bądź niewystarczającego doświadczenia zawodowego, niskiego wyniku uzyskanego w zakładce „oceny zdolności” w odniesieniu do jednego lub więcej bardziej konkretnych pytań, oceny kompetencji) 

  • Uzasadnienie skargi