Przejdź do treści

Co to jest „komisja konkursowa”?

Question categories:

W każdej procedurze naboru na stanowiska urzędnicze powoływana jest komisja konkursowa, która odpowiada za wybieranie kandydatów na każdym etapie i przygotowanie ostatecznej listy laureatów. W skład każdej komisji konkursowej wchodzą urzędnicy instytucji UE. Komisja najczęściej składa się z członków stałych i członków tymczasowych. Członkowie stali są oddelegowywani do EPSO ze swoich instytucji zazwyczaj na okres od 2 do 4 lat, aby zapewnić spójność procedur naboru. Członkowie tymczasowi są powoływani do konkretnych procedur ze względu np. na swoją wiedzę specjalistyczną lub językową.