Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jak długo trwa procedura naboru?

Question categories:

EPSO stara się, aby procedury naboru nie trwały dłużej niż 5–9 miesięcy. Okres ten liczony jest od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie do dnia, w którym kandydatom zostaną przekazane ostateczne wyniki konkursu.