Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Co to jest „ogłoszenie o konkursie”?

Question categories:

Instytucje UE wybierają kandydatów do pracy na umowę na czas nieokreślony w drodze konkursów otwartych. O każdym konkursie można dowiedzieć się z ogłoszenia o konkursie publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej EPSO. Ogłoszenie o konkursie zawiera kompletne informacje o pożądanym profilu pracownika, minimalnych wymogach w zakresie wykształcenia (i czasem doświadczenia zawodowego) oraz testach i ocenie zintegrowanej (sprawdzających umiejętności zawodowe i podstawowe kompetencje), jakie zostaną przeprowadzone podczas konkursu. Ogłoszenie zawiera również instrukcje dotyczące zgłaszania się do konkursu. Ogłoszenie o konkursie jest zazwyczaj publikowane w dniu, w którym można zacząć nadsyłać zgłoszenia.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę kandydatów konkursy są zdaniem EPSO najbardziej sprawiedliwą i przejrzystą metodą naboru. Wnioski spontaniczne nie mogą być zatem rozpatrywane.