Przejdź do treści

Co to jest „otwarty konkurs”?

Question categories:

Nabór pracowników UE zatrudnianych na czas nieokreślony prowadzony jest w drodze konkursów otwartych. W ramach tych konkursów przeprowadzane są testy i oceny pozwalające określić umiejętności zawodowe i szereg najważniejszych kompetencji kandydata. Z uwagi na bardzo dużą liczbę kandydatów jest to najbardziej sprawiedliwa i najbardziej przejrzysta metoda selekcji. Oznacza to, że spontanicznie składane podania o pracę nie są rozpatrywane.