Przejdź do treści

Czym różnią się poszczególne grupy zaszeregowania w przypadku asystentów / pracowników sekretariatu?

Question categories:
  • Kategoria asystentów / pracowników sekretariatu obejmuje grupy zaszeregowania od AST/SC1 do AST/SC6.
  • Nowi pracownicy zatrudniani są najczęściej w grupie AST/SC1 lub AST/SC2.
  • Kandydaci na stanowiska AST/SC1 muszą mieć wykształcenie średnie i doświadczenie w danej dziedzinie lub posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
  • Kandydaci z większym doświadczeniem mogą zostać zatrudnieni w grupie zaszeregowania AST/SC2.