Przejdź do treści

Czym różnią się poszczególne grupy zaszeregowania w przypadku asystentów (AST)?

Question categories:
  • Kategoria asystentów obejmuje grupy zaszeregowania od AST 1 do AST 11.
  • Nowi pracownicy zatrudniani są najczęściej w grupie zaszeregowania AST 1 lub AST 3.
  • Kandydaci na stanowiska AST 1 muszą mieć wykształcenie średnie i doświadczenie w danej dziedzinie lub posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
  • Kandydaci na stanowiska AST 3 z reguły muszą mieć wykształcenie średnie i odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub kilkuletnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie.