Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jakie są obowiązki urzędników zatrudnionych w instytucjach UE jako administratorzy?

Question categories:

Rola administratorów polega zasadniczo na wspieraniu decydentów w realizacji zadań instytucji lub organu, dla których pracują. Absolwenci uczelni wyższych zatrudniani są w instytucjach europejskich zwykle w grupie zaszeregowania AD5. Administratorzy w tej grupie mogą pracować, pod nadzorem kierownictwa, w trzech głównych obszarach: opracowywanie strategii politycznych, zapewnianie ich realizacji oraz zarządzanie zasobami.

Szczegółowe zadania, które mogą się różnić w zależności od instytucji, są wymienione w ogłoszeniu o konkursie.

Informacje na temat pracy w charakterze urzędnika zatrudnionego na czas nieokreślony można znaleźć także na naszej stronie internetowej.