Przejdź do treści

Czym jest konto EPSO?

Question categories:

Konto EPSO to konto online, na którym są zapisane Twoje dane osobowe i wszystkie zgłoszenia do udziału w procedurach naboru EPSO. Link do strony, na której możesz utworzyć konto EPSO lub zalogować się na nie, jest dostępny na wszystkich stronach portalu EPSO.

Za pomocą tego konta EPSO wysyła także wiadomości do kandydatów. Radzimy zatem sprawdzać swoje konto EPSO co trzy dni kalendarzowe.

Jeśli nie masz konta EPSO, przed wypełnieniem zgłoszenia zostaniesz poproszony/-a o jego utworzenie.

Możesz utworzyć tylko jedno konto EPSO – za jego pośrednictwem możesz się zgłosić do udziału w różnych procedurach naboru. Surowo zabronione jest posiadanie więcej niż jednego konta EPSO. Za posiadane więcej niż jednego konta kandydat może zostać wykluczony na dowolnym etapie procedury naboru. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami.

Aby utworzyć konto, kliknij link „Utwórz konto EPSO” i podaj wszystkie wymagane dane.

Twoje dane osobowe oraz dane umożliwiające dostęp do Twojego konta EPSO muszą zawsze być aktualne.

Jeżeli na którymkolwiek etapie procedury EPSO odkryje, że kandydat utworzył więcej niż jedno konto, może on zostać wykluczony (zob. Przepisy ogólne mające zastosowanie do konkursów otwartych stanowiące integralną część ogłoszenia o konkursie).