Przejdź do treści

Jak długo ważna jest moja lista rezerwowa?

Question categories:

Listy rezerwowe przygotowane w wyniku konkursów ogólnych są ważne przez jeden rok. Listy rezerwowe dotyczące innych profili są ważne przez trzy lata. W zależności od potrzeb instytucji ważność danej listy może zostać przedłużona. Fakt, że dany kandydat znalazł się na liście rezerwowej, nie gwarantuje zatrudnienia. Decyzja w sprawie przedłużenia ważności listy rezerwowej jest podejmowana zazwyczaj kilka tygodni przed jej wygaśnięciem i publikowana na stronie internetowej EU Careers.