Przejdź do treści

Czy mogę wykorzystać swoje poprzednie zgłoszenie(-a) EPSO?

Question categories:

Wszystkie zgłoszenia do udziału w procedurze naboru EPSO/CAST/P/1-4/2015 (CAST do agencji wykonawczych) zatwierdzone do 25.11.2016 r. (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) zostały automatycznie przeniesione do bazy stałej procedury naboru CAST (EPSO/CAST/P/1-4/2017).

Jeśli już zdałeś testy rekrutacyjne zorganizowane przez EPSO w ramach procedury naboru EPSO/CAST/P/1-4/2015, ich wyniki pozostają ważne (przez 10 lat w przypadku testów sprawdzających umiejętności logicznego myślenia i przez 5 lat w przypadku testu badającego poziom kompetencji).