Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jak będzie przebiegał nabór kandydatów w ramach stałej procedury naboru CAST?

Question categories:

Wysłanie zgłoszenia w odpowiedzi na stałą procedurę naboru CAST nie oznacza, że kandydat zostanie zaproszony do udziału w testach. Jedynie kandydaci wyłonieni przez działy prowadzące rekrutację zostaną zaproszeni do udziału w testach selekcyjnych, w razie i w momencie stwierdzenia zapotrzebowania na pracowników.

Nabór przebiega następująco:

  1. Kandydaci wypełniają i zatwierdzają swoje zgłoszenia, a następnie aktualizują je co najmniej raz na sześć miesięcy, aby potwierdzić swoje zainteresowanie i aby ich dane pozostały widoczne w bazie danych.
  2. Gdy zostanie stwierdzone zapotrzebowanie na pracowników, działy prowadzące rekrutację wstępnie wybiorą z bazy danych (zawierającej wszystkie zatwierdzone i widoczne zgłoszenia) kandydatów, których profil najlepiej odpowiada stawianym przez nie wymogom.
  3. Wstępnie wyłonieni w ten sposób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w testach selekcyjnych organizowanych przez EPSO, które mają formę komputerowych testów wielokrotnego wyboru i odbywają się w ośrodkach egzaminacyjnych na całym świecie.
  4. Kandydaci, którzy przejdą testy selekcyjne, zostaną zaproszeni do udziału w testach rekrutacyjnych organizowanych przez działy prowadzące rekrutację. Testy takie mogą obejmować rozmowę kwalifikacyjną i inne formy oceny.
  5. Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą testy rekrutacyjne, mogą otrzymać ofertę zatrudnienia.