Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Co nastąpi, kiedy już wyślę zgłoszenie?

Question categories:

Służby prowadzące rekrutację przeszukają bazę wszystkich zarejestrowanych kandydatów i wstępnie wyselekcjonują tych, którzy najlepiej odpowiadają konkretnym potrzebom danego działu. Pamiętaj o aktualizowaniu swojego zgłoszenia co sześć miesięcy, aby Twoje dane pozostały widoczne w bazie danych i aby wyświetlały się w wynikach wyszukiwania.

Do zarezerwowania terminu testu i wzięcia udziału w teście kwalifikacyjnym organizowanym przez EPSO zostaną zaproszeni, za pośrednictwem konta EPSO, wyłącznie wstępnie wyselekcjonowani kandydaci.

Regularnie sprawdzaj swoje konto EPSO. Jeśli zostaniesz wstępnie wyselekcjonowany, w dniu otwarcia zapisów otrzymasz zaproszenie do zarezerwowania daty testu. Link umożliwiający rezerwację będzie zazwyczaj aktywny tylko kilka dni. Będziesz mógł wybrać datę testów spośród proponowanych dat bezpośrednio następujących po okresie zapisów.

Orientacyjne daty okresów zapisów i okresów, w których przeprowadzane są testy, są publikowane na naszej stronie z profilami stanowisk.

Jeśli nie zarezerwujesz terminu testu, anulujesz rezerwację lub nie stawisz się w ośrodku egzaminacyjnym, nie otrzymasz automatycznie ponownie zaproszenia na ten sam test. Być może w przyszłości zostaniesz wstępnie wyselekcjonowany na inne stanowisko.

Za wyszukiwanie kandydatów i ich wstępną selekcję odpowiadają służby prowadzące daną rekrutację. EPSO odpowiada wyłącznie za wysyłanie do kandydatów zaproszeń do zarezerwowania terminu testu oraz za organizację testów kwalifikacyjnych.