Przejdź do treści

Jakiego rodzaju testy będę musiał zdać, jeśli zostanę wstępnie wyłoniony do udziału w testach?

Question categories:

Kandydaci wyłonieni na etapie wstępnej selekcji przez dział prowadzący rekrutację zostaną zaproszeni do udziału w dwóch rodzajach testów selekcyjnych.

Najpierw przeprowadzane są (w języku 1) testy wielokrotnego wyboru, podczas których sprawdzane są umiejętności ogólne kandydatów w zakresie rozumienia tekstu pisanego, operowania danymi liczbowymi i myślenia abstrakcyjnego (tj. testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia).

Następnie kandydaci zostaną zaproszeni na testy (w języku 2) sprawdzające konkretne kompetencje zawodowe* wymagane na stanowisku o danym profilu i w danej grupie funkcyjnej. 

Kandydaci, którzy wcześniej zdali już testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia dla tej samej lub wyższej grupy funkcyjnej, ale nie zdali testu sprawdzającego kompetencje zawodowe*, zostaną zaproszeni wyłącznie do udziału w teście kompetencji*.

EPSO nie organizuje testów sprawdzających kompetencje zawodowe dla profili stanowisk należących do grupy funkcyjnej I. Kandydaci, którzy zdali testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia dla grupy funkcyjnej I, mogą zostać zaproszeni do udziału w teście kompetencji organizowanym przez dział prowadzący rekrutację.

W przypadku wszystkich grup funkcyjnych dział prowadzący rekrutację może zaprosić kandydatów na testy, które uzna za istotne dla danego rodzaju stanowiska, np. sprawdzające umiejętności redakcyjne, umiejętność prowadzenia pojazdów itp. Wszystkie informacje o tych testach zostaną przekazane kandydatowi bezpośrednio przez dział prowadzący rekrutację.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie z przykładowymi testami („Pracownicy kontraktowi” – „Test sprawdzający kompetencje kandydatów”).

* Kandydaci na stanowiska o profilu lingwistycznym (korektorzy i tłumacze) zamiast testu kompetencji zdają test sprawdzający rozumienie języka.