Przejdź do treści

Pomyślnie przeszedłem testy selekcyjne. Co dalej?

Question categories:

Jeśli pomyślnie przejdziesz testy selekcyjne (w każdym teście należy zebrać minimalną wymaganą liczbę punktów, którą określono w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania), służby rekrutacyjne zaproszą Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

Okresy ważności wyników (począwszy od daty ich opublikowania na Twoim koncie EPSO) są następujące:

  • testy z zakresu rozumienia i analizy – 10 lat
  • testy kompetencji – 5 lat.

Wyniki są zawsze ważne dla danego profilu i obszaru kompetencji, w którym zostałeś poddany testom, oraz również dla niższej grupy funkcyjnej.

Na przykład: Zdałeś zarówno testy z zakresu rozumienia i analizy, jak i testy kompetencji dla profilu prawnego i grupy funkcyjnej FGIV.

Wyniki te będą ważne dla profilu prawnego FGIV oraz również dla każdej niższej grupy funkcyjnej w ramach tego profilu, w tym przypadku FGIII.

Oznacza to, że możesz otrzymać zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne dotyczące stanowisk w obydwu grupach funkcyjnych, III i IV.

Jeśli jednak zdasz testy dla profilu prawnego w grupie funkcyjnej FGIII, nie będą one ważne w przypadku wyższych grup funkcyjnych, czyli w tym przypadku dla FGIV.