Przejdź do treści

Nie zdałem testów selekcyjnych. Co dalej?

Question categories:

Jeśli kandydat nie zda testów sprawdzających umiejętności logicznego myślenia, test sprawdzający kompetencje zawodowe*, który kandydat zdawał w tym samym czasie, nie będzie sprawdzany.

Jeśli kandydat zda testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia, ale nie zda testu sprawdzającegokompetencje zawodowe*, wyniki testów sprawdzających umiejętności logicznego myślenia mimo to pozostaną ważne.

Ponadto, w przypadku niezdania testu zastosowanie mają następujące zasady:

  • Kandydat, który nie zda testów sprawdzających umiejętności logicznego myślenia, przez następne 6 miesięcy nie może zostać zaproszony do udziału w innym teście sprawdzającym umiejętności logicznego myślenia w tej samej ani w wyższej grupie funkcyjnej. Może jednak nadal zdawać testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia dla niższych grup funkcyjnych.
  • Kandydat, który nie zda testu sprawdzającego kompetencje zawodowe*, przez następne 6 miesięcy nie może zostać zaproszony do udziału w innym teście sprawdzającym kompetencje zawodowe* w tym samym profilu ani w wyższej grupie funkcyjnej. Może jednak nadal zdawać testy sprawdzające kompetencje zawodowe* w tym samym profilu dla niższej grupy funkcyjnej lub w innym profilu.

6-miesięczny okres zaczyna się liczyć od dnia publikacji wyników kandydata na jego koncie EPSO.

Uwaga: służby prowadzące rekrutację nie są zobowiązane zaprosić kandydata ponownie na testy po upływie tych 6 miesięcy.

* Kandydaci na stanowiska o profilu lingwistycznym (korektorzy i tłumacze) zamiast testu kompetencji zdają test sprawdzający rozumienie języka.