Przejdź do treści

Pomyślnie przeszedłem/przeszłam testy selekcyjne, ale nie zdałem/-am testów rekrutacyjnych. Co dalej?

Question categories:

Aby obsadzić wolne stanowisko, dział prowadzący rekrutację może zaprosić kilku kandydatów na rozmowę (i prawdopodobnie na inne testy). To w gestii działów prowadzących rekrutację leży udzielanie informacji zwrotnych na temat wyników rozmowy (i innych testów, jeśli się odbyły).

Jeśli kandydat nie przejdzie pomyślnie rozmowy lub testów, jego wyniki testów selekcyjnych pozostaną ważne (*), licząc od dnia publikacji wyników na jego koncie EPSO, przez okres:

  • 10 lat (w przypadku testów sprawdzających umiejętności logicznego myślenia)
  • 5 lat (w przypadku testów sprawdzających kompetencje zawodowe)
  • 5 lat (w przypadku testów sprawdzających rozumienie języka).

Działy prowadzące rekrutację mogą ponownie wyłonić kandydata na etapie wstępnej selekcji (tzw. krótka lista kandydatów) i zaprosić go na rozmowę (lub do udziału w innych testach). 

Jeśli chcesz, aby Twoje dane pozostały widoczne dla działów prowadzących rekrutację, pamiętaj o aktualizowaniu zgłoszenia co najmniej raz na sześć miesięcy.

 

(*) Dotyczy to tylko procedur CAST/P. Uwaga: wyniki testów uzyskane w ramach procedury naboru CAST/P nie są ważne w odniesieniu do innych procedur naboru.