Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Kiedy i gdzie będę zdawać testy selekcyjne w ramach stałej procedury naboru CAST?

Question categories:

Do udziału w testach selekcyjnych zostaną zaproszeni wyłącznie kandydaci wyłonieni w drodze wstępnej selekcji przez służby prowadzące rekrutację.

Jeżeli znajdziesz się w grupie wstępnie wyłonionych kandydatów, na swoim koncie EPSO otrzymasz zaproszenie do zarezerwowania terminu testu. Zaproszenie jest zazwyczaj publikowane na koncie EPSO w pierwszym dniu okresu przewidzianego na rezerwację. Radzimy sprawdzać swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu. Pamiętaj, że czas na zarezerwowanie terminu i wzięcie udziału w teście jest ograniczony.

Testy mają postać komputerowych testów wielokrotnego wyboru, które odbywają się w ośrodkach egzaminacyjnych na całym świecie.

Lista dostępnych ośrodków egzaminacyjnych zostanie podana w zaproszeniu do dokonania rezerwacji oraz na stronie Prometric.

Pamiętaj, że EPSO nie zwraca kosztów podróży.